Monday, 24 March 2014

Понеделнишки...

Tumblr
Нещо кратко и скромно, но дълбоко и пронизващо...


Празнота

Празнотата е навсякъде!
Празнота в очите,
празнота в лицето,
празнота в сърцето.

На където и да се обърнеш
пак празнота и празнота!

Празнота в думите изказани,
празнота в прегръдките страстни,
празнота в милувките нежни,
празнота в целувките прекрасни.

А празнотата Боли!!!
 RO


No comments:

Post a Comment

What do you think?