Saturday, 28 March 2015

{The Dreamer}

Tumblr
*Мечтателят*

Светът бе станал сив...
миришещ на боклуци,
цигарен дим и 
от време на време,
човек можеше да усети измамната надежда
под формата на парфюм.

Saturday, 7 March 2015

...Защото навън е студено...

Една нова творба, вдъхновена от студа...
Не е точно стихотворение,
но не и разказ, 
може би нещо средно между двете.
Tumblr