Saturday, 28 March 2015

{The Dreamer}

Tumblr
*Мечтателят*

Светът бе станал сив...
миришещ на боклуци,
цигарен дим и 
от време на време,
човек можеше да усети измамната надежда
под формата на парфюм.
...
Дните се минаваха като секунди
и сякаш времето летеше като птичка в небето.
Той не спираше да гледа телефона си за пропуснато обаждане или съобщение от нея.
Чакаше я.
Нея.
И надеждата за нея.
...
"Само приятели."
...
В представите му, 
двамата бяха приятели,
но не само.
В представите му,
тя беше най-добрия му приятел,
и всичко друго.
В представите му,
тя беше негова
и той беше неин. 
...
Той беше мечтател.
Мечтаеше за нея...
За устните й,
които се извиваха в странна усмивка,
когато беше щастлива.
За очите й,
които гледаха любопитно 
и сякаш те питаха постоянно "Защо".
За ръцете й,
които той целуваше,
когато тя го милваше нежно.
За смехът й,
който беше толкова заразителен, 
че щом го чуеш няма как да не се засмееш и ти с нея.
За разговорите помежду им,
които го караха да забрави
 за проблемите.
Но всичко се превърна от реалност 
в една мечта.
...
И сега той живее с тази мечта.
Тя се превърна в тази мечта.
Той беше мечтател точно за тази мечта.
Не искаше други мечти.
Неговата мечта му стигаше.
...
Но не знаеше какво ще прави, 
когато мечтата си отиде.
За него беше добре да си живее така.
Мечтател.
Беше свикнал с мисълта, че това е само една мечта.
И той беше обикнал мечтата.
Обичаше представата за нея.
И често се питаше, дали обича нея 
или само мечтата за нея.
...
Толкова беше свикнал с мечтите,
че реалността го плашеше.
Какво ще прави един мечтател,
когато мечтата му си отиде?
...
Тогава той отново я видя.
Нея.
Погледна в очите й.
Усети устните й.
Целуна ръцете й.
Чу смехът й.
Но разговорът липсваше.
Тя мълчеше.
И той се събуди,
целия облян в пот.
...
Беше толкова реално
и се беше заблудил от собствения си сън.
И тогава,
той разбра.
Мечтата беше умряла.
Той живееше с мисълта,
че я обича.
Че е влюбен в нея.
А всъщност, не беше така.
Той обичаше мечтата.
Нали все пак си беше мечтател...
RO


Tumblr

P.S. Stay weird!

2 comments:

  1. You have a dream, you want to become a reality .. I had a reality became dream, and I hope that it will return

    ReplyDelete

What do you think?